[/item]

[item title="TOEIC Bridge™ - Certyfikat ETS"]

www.ets.org/toeic_bridge

Dla kogo?

TOEICBridge™ - Test of English for International Communication - jak wynika z przedstawionego wyjaśnienia, głównym zamysłem twórców egzaminu jest  diagnoza i weryfikacja poziomu umiejętności porozumiewania się, czyli posługiwania się językiem angielskim w kontekście międzynarodowym, podczas  wyjazdów wakacyjnych, a w przyszłości, w miejscu pracy i w trakcie kontaktów towarzyskich.
Drugi człon nazwy: "Bridge"  - dosłownie tłumaczony jako "most" uświadamia zarówno nauczycielom, trenerom językowym, rodzicom a przede wszystkim samym gimnazjalistom, do których adresowany jest egzamin, że ten etap edukacyjny na którym obecnie się znajdują i dobrowolna gotowość poddania się bezstronnemu sprawdzianowi stanowi MOST pomiędzy wiedzą teoretyczną a praktyczną znajomością i umiejętnością posługiwania się językiem obcym.

Dlaczego egzamin TOEIC Bridge™?
Egzamin TOEIC Bridge™:
•    wskazuje na osiągnięty już sukces w nauce
•    motywuje, rozwija wrażliwość i świadomość językową oraz obywatelską
•    utrwala pozytywne wzorce szacunku do własnej pracy
•    dodaje pewności siebie i eliminuje negatywne sposoby myślenia o egzaminach i uczeniu się
•    daje każdemu uczniowi możliwość odnoszenia sukcesu na miarę jego możliwości
•    kształtuje zdrowe przekonanie o nieustannej potrzebie pomiaru własnych umiejętności i kompetencji we współczesnym świecie
•    uświadamia, że okresowa weryfikacja zdobytej już wiedzy jest wyzwaniem
i nieodłącznym elementem motywacji w środowisku szkolnym, a docelowo w miejscu pracy
•    daje możliwość potwierdzenia wiedzy językowej UZNAWANYM NA CAŁYM ŚWIECIE CERTYFIKATEM.

O egzaminie TOEIC Bridge™?
Jest to egzamin pisemny z ogólnego języka angielskiego dla osób na początkowych poziomach zaawansowania testujący rozumienie tekstu słuchanego i czytanego, przeznaczony dla tych, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym. Wszystkie zadania egzaminacyjne to zadania zamknięte (uczeń wskazuje odpowiedź spośród zaproponowanych).
Test TOEIC Bridge™ mierzy znajomość języka angielskiego na poziomach od A1 po B1 wg skali ESOKJ /CEF czyli Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – Common European Framework of Reference for Languages.
Jest to obiektywne i rzetelne narzędzie, uznawane na całym świecie, pozwalające mierzyć przyrost wiedzy w trakcie nauki i wskazywać kierunki dalszego rozwoju.

Do pobrania

 

[/item]

[item title="TOEFL® Junior™ - Certyfikat ETSE"]

www.ets.org/toefl_junior

Dla kogo TOEFL® Junior? 

TOEFL® Junior to międzynarodowy certyfikat z języka angielskiego przeznaczony dla uczniów szkół językowych, gimnazjalistów i licealistów. Jest skierowany do osób na poziomach od podstawowego (A2) do średniego wyższego (B2).
TOEFL® Junior to miernik biegłości językowej i postępów w nauce. Co więcej TOEFL® Junior jest odpowiedni dla środowiska nauczania młodzieży, w kontekście sprawności szkolnych i kontaktów międzyludzkich, sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem praktycznym w środowisku  szkolnym jak i codziennym życiu uczniów. Egzamin odpowiedni dla osób, które planują wykorzystać język angielski, kontynuując naukę w zagranicznych liceach jak i gimnazjach i uczniów, którzy w przyszłości planują podejść do egzaminu TOEFL® iBT, umożliwiającego podjęcie studiów na zagranicznych uczelniach.

Dlaczego TOEFL® Junior?

TOEFL® Junior to przede wszystkim:
•    Międzynarodowy egzamin nastawiony na praktyczną umiejętność posługiwania się językiem angielskim w szkołach i w anglojęzycznym środowisku
•    Egzamin sprawdzający znajomość języka angielskiego, skupiając się na jego praktycznych zastosowaniach
•    Egzamin określający poziom biegłości językowej motywujący do dalszego rozwijania umiejętności
•    Egzamin, który ocenia na skali punktowej, dlatego też nie można go "oblać". Wynik to pomiar umiejętności kandydata na precyzyjnej i obiektywnej skali
•    Pozwala na otrzymanie wyników, maksymalnie w 10 dni roboczych
•    Zdający otrzymuje Raport Wyników z opisem wykazanych podczas testu umiejętności językowych oraz interpretacją wyniku punktowego
•    Do raportu wyników egzaminu jest dołączony oddzielny raport, tzw. Lexile® Measures report
•    Cenny dodatek do portfolio uczniów

O egzaminie TOEFL® Junior?

Listening Comprehension – w tej sekcji testu znajdziemy nagrania w kontekście szkolnym, typowym dla młodzieży jak i w kontekście codziennego życia uczniów, rozumienie przekazu, głównych informacji i wyciąganie wniosków.  Pytania odnoszą się do zróżnicowanych wypowiedzi, dialogów i monologów w języku angielskim. Co więcej, uczeń wykazuje się umiejętnością przyswajania wiedzy, uczenia się w języku angielskim.
•    Krótkie wypowiedzi i dialogi (32-34 zadań)
•    Rozbudowane wypowiedzi, dialogi (6-8 zadań)
•    42 pytania
•    35-40 minut
Reading Comprehension – sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście nauki szkolnej. Teksty obejmują takie obszary tematyczne jak np.: sztuka, nauka, społeczeństwo. Ponadto sekcja ta sprawdza umiejętność czytania i rozumienia tekstów w kontekście pozaszkolnym np.: korespondencja (wiadomości email, listy), broszury, reklamy, harmonogramy.
•    Zróżnicowane teksty (łącznie 5, każdy tekst: 200-350 słów)
•    42 pytania
•    50 minut
Language Form and Meaning – sekcja ta ocenia kluczowe umiejętności językowe tj. rozumienie gramatyki i słów w kontekście, a także rozpoznawanie i właściwe używanie struktur gramatycznych oraz słownictwa w kontekście.
•    Ćwiczenia gramatyczne, wybór wyrazu/formy odpowiedniego dla danego kontekstu
•    42 pytania
•    25 minut
Raport Wyników TOEFL® Junior i Lexile® Measure
Wyniki egzaminu TOEFL® Junior są przedstawione w postaci punktów na skali i opisu umiejętności językowych typowych dla zdających, którzy osiągnęli określoną liczbę punktów. Punkty nie są odejmowane za błędne odpowiedzi.
Wyniki egzaminu TOEFL® Junior:
•    Listening Comprehension: 200-300 punktów
•    Reading Comprehension: 200-300 punktów
•    Language Form and Meaning: 200-300 punktów
W sumie: 600-900 punktów.
Do raportu wyników egzaminu TOEFL® Junior jest dołączony tzw. Lexile® Measures.

Do pobrania

[/item]

[/accordion]


Certyfikaty dla uczniów LICEUM:


SJO WSIiU – Autoryzowany Ośrodek Egzaminacyjny ETS Global oraz Uczestnik 5 edycji egzaminacyjnego programu partnerskiego dla instytucji – Addvantage© Certyfikaty Cambridge

 


Informacje dodatkowe są dostępne u mgr Magdaleny Gałaj - Kierownik SJO WSIiU
lub u pozostałych nauczycieli języków obcych.

Losowe

Rzetelna Firma

Dane kontaktowe

Szkoła ABiS 
ul. Rzgowska 17a, budynek E
93-008 Łódź

tel./fax: 42 682 62 04
email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Lokalizacja

Scroll to top